ผลิตน้ำสกัดชีวภาพเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นปุ๋ยหรือสารป้องกัน / กำจัดศัตรูพืชอาจะละเมิดกฏหมายได้

ผลิตน้ำสกัดชีวภาพเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นปุ๋ยหรือสารป้องกัน / กำจัดศัตรูพืชอาจะละเมิดกฏหมายได้

21/10/2550 14:27:22

 

ผลิตน้ำสกัดชีวภาพเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นปุ๋ยหรือสารป้องกัน / กำจัดศัตรูพืชอาจะละเมิดกฏหมายได้

น้ำสกัดชีวภาพ คือ สารละลายเข้มข้น หรือ ของเหลวสีน้ำตาลที่ได้จากการย่อยสลายของเศษวัสดุเหลือใช้ จากส่วนต่างๆของพืชและสัตว์ ผ่านกระบวนการหมัก ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน โดยมีจุลินทรีย์จากธรรมชาติทำหน้าที่ย่อยสลายเศษพืชหรือสัตว์เหล่านั้น นำเศษพืชหรือสัตว์มาทำการหมักกับน้ำตาลทรายแดง ในอัตราส่วน สามต่อหนึ่งส่วนในน้ำสกัดชีวภาพจากพืช และในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งในน้ำสกัดชีวภาพจากสัตว์ นอกจากนั้นในขั้นตอนการหมักอาจมีการเติมสารบางชนิดเพื่อเร่งกระบวนการหมักให้เร็วขึ้น

น้ำสกัดชีวภาพมีประโยชน์หลายประการ เช่น ใช้ในการอนุรักษ์คุณภาพดินให้ดินมีคุณภาพเหมาะแก่การเพาะปลูกมากขึ้น ใช้ดับกลิ่นคอกสัตว์หรือกองมูลฝอยและใช้ทดแทนยาปรับศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี

วัสดุที่นำมาทำน้ำสกัดชีวภาพบางชนิดเป็นสมุนไพร เช่น หางไหลขาว หางไหลแดง ยาสูบ เถาบอระเพ็ด สาบเสือ ข่าแก่ ตะไคร้หอม พริก กระชาย ใบผกากรอง ใบดาวเรือง สเดาทั้งใบและผล  และ หนอนตายหยาก เป็นต้น นำสกัดชีวภาพจากสมุนไพรส่วนใหญ่ผลิตเพื่อใช้ในการป้องกันศัตรูพืช น้ำสกัดชีวภาพหลายชนิด ใช้ประโยชน์อื่นๆโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม มักใช้ในการอนุรักษ์ดินและเป็นปุ๋ยของพืช

น้ำสกัดชีวภาพจะมีธาตุอาหารสำหรับพืชในปริมาณมากบ้างน้อยบ้างแต่ส่วนใหญ่จะมีธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โปตัสเซียม ครบทั้งสามชนิด รวมทั้งยังมีธาตุอื่นเช่น แคลเซียม และ แมกนีเซียมด้วย น้ำสกัดชีวภาพจากปลาและหอยเชอร์รี่ จะให้ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสูงกว่าน้ำสกัดชีวภาพจากพืช แต่น้ำสกัดชีวภาพจากพืชจะมีปริมาณธาตุอาหาร โปตัสเซียม มากกว่าน้ำสกัดชีวภาพจากปลาและหอยเชอร์รี่

น้ำสกัดชีวภาพจากพืชนิยมกันมาก มักเป็นน้ำสกัดชีวภาพที่ใช้พืชหาง่ายไม่ต้องซื้อ เช่น ผักบุ้งที่ขึ้นตามบริเวณทั่วไปทั้งบนบกและในน้ำ หรือเปลือกสับปะรด เป็นต้น

น้ำสกัดชีวภาพจากผักบุ้ง เคยทำเองใช้ในครัวเรือนแทนสารเคมีล้างห้องน้ำและทำความสะอาดพื้น เริ่มจากการไปเก็บผักบุ้งที่ชาวบ้านกินกับส้มตำมีขึ้นอยู่ทั่วไป มาหมักกับน้ำตาลทรายแดง อัตราส่วนผักบุ้งสามส่วนต่อน้ำตาลทรายแดงหนึ่งส่วน โดยน้ำหนัก เติมน้ำให้ท่วมผักบุ้ง ปิดโถหมักทำจากเครื่องเคลือบดินเผาให้สนิท เก็บไว้ในที่มืด 15 วัน เปิดโถออกจะได้กลิ่นหอม น้ำสกัดชีวภาพเข้มข้นมีสีน้ำตาลมีฟองคล้ายเบียร์ ใส่ขวดน้ำอัดลมเปล่าไว้ใช้ กากผักบุ้งที่กรองออกมาลองชิมดูมีรสชาติดีคล้ายผักดอง น่าจะกินได้แต่ไม่นิยมกิน น้ำสกัดจากผักบุ้งน่าจะเป็นอาหารเสริมช่วยบำรุงสายตาได้แต่ยังไม่เคยทดลอง เนื่องจากจุดประสงค์มิได้ตั้งใจผลิตขึ้นเพื่อการนั้น ตั้งใจจะใช้แทนน้ำยาเคมีล้างห้องน้ำและทำความสะอาดพื้นเท่านั้น

นำน้ำสกัดชีวภาพจากผักบุ้งเข้มข้นผสมน้ำเปล่าหนึ่งต่อห้าสิบเท่าชุบไม้ถูพื้น บิดให้แห้งหมาด นำไปถูพื้นห้องน้ำและพื้นบ้าน ใช้เพียงสัปดาห์เดียวจะสังเหตได้ว่า มดที่ชอบเดินตามพื้นจะน้อยจากเดิมมาก ยุงในบ้านก็จะน้อยลงอย่างสังเกตได้ด้วย ยังไม่เคยมีการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ดูเองสักครั้งว่าช่วยลดจำนวนยุงหรือมดได้มากน้อยเพียงไร

น้ำสกัดชีวภาพจากผักบุ้งจะมีฟองน้อยลงตามลำดับถ้าเก็บไว้นานขึ้น หลังจากที่ใส่ขวดราวเดือนครึ่ง จะหมดฟองแล้ว และจะใช้ได้ผลดีไม่เท่าของที่ผลิตใหม่ๆ ข้อเสียอีกประการหนึ่งคือ สมาชิกในครอบครัวไม่ชอบกลิ่นน้ำสกัดชีวภาพจากผักบุ้ง

อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใดคิดจะทำน้ำสกัดชีวภาพเชิงพาณิชย์โดยระบุที่ฉลากว่าสามารถใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช หรือเป็นปุ๋ยต้องศึกษากฎหมายให้เข้าใจชัดเจนก่อน มิฉะนั้นอาจละเมิดกฎหมายได้ หากลำพังทำเล็กน้อยไว้ใช้เองในครัวเรือนคงไม่มีปัญหากฎหมายแต่อย่างใด

กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 กำหนดให้โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(1) การทำปุ๋ยหรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์

(2) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์

โรงงานทั้งสองประเภทดังกล่าวทุกขนาดจัดเป็นโรงงานจำพวกที่สามต้องของอนุญาตตั้งโรงงานและขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานก่อนจึงจะประกอบกิจการได้

ดังนั้นการทำน้ำสกัดชีวภาพเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นปุ๋ยหือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์อาจะเข้าข่าย ถ้าขอแนะนำหารือเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมในรายละเอียดก่อนก็จะรอบคอบ ป้องกันการละเมิดกฎหมายโดยไม่รู้กฎหมาย

 

 

 

 

 

บุญจง ขาวสิทธิวงษ์

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s