โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ : ประชาชนยอมรับได้ไหม

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ : ประชาชนยอมรับได้ไหม

21/10/2550 17:59:59

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ : ประชาชนยอมรับได้ไหม

หลายปีก่อนได้มีผู้เสนอจะทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย เลือกทำเลสถานที่ไว้ที่อ่าวไผ่ จังหวัดชลบุรี แต่ไม่ได้สร้างเนื่องจากไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน สาเหตุที่ประชาชนไม่สนับสนุน เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย ก่อนหน้านั้นมีข่าวโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เชอโนเบิล ของรัสเซีย ประสบอุบัติภัยและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ ทรีไมล์ไอส์แลนด์ ของสหรัฐอเมริกา ก็ประสบอุบัติภัยเช่นกัน ความกลัวอันตรายของนิวเคลียร์สะสมในหมู่ชาวไทยมานานนับแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อสหรัฐอเมริกาถล่มญี่ปุ่นด้วยระเบิดนิวเคลียร์ 2 ลูก ที่นางาซากิ ลูกหนึ่งและ ที่ฮิโรชิม่า อีกลูกหนึ่ง จนญี่ปุ่นต้องยกธงสงบศึกและเซ็นสัญญาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร

ในปัจจุบันถ้าจะทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีก ประชาชนจะยอมรับได้หรือไม่ ในเมื่อเวียตนามและอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศใกล้บ้านเขามีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กันแล้ว ประกอบกับเทคโนโลยี โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยุคใหม่มีความเชื่อถือได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ หลายคนเป็นห่วงว่า ข้อเสนอใหม่ของรัฐบาลในการอนุมัติให้จัดทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จำนวน 2 โรงๆละ 2000 เมกกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 4000 เมกกะวัตต์ จะถูกประชาชนและเอ็นจีโอต่อต้านอีกจนไม่สามารถสร้างได้

ถ้าดูจำนวนการใช้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในโลกปัจจุบันจะเห็นว่า ประเทศพัฒนาทั้งหลายต่างก็ให้การยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ บางประเทศมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นับสิบโรง ในเอเชียไม่ว่า จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ล้วนแต่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้กันทั้งนั้น ถ้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ดี ไม่เป็นประโยชน์คุ้มค่า ประเทศเหล่านั้นคงไม่ปล่อยให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ผุดขึ้นหลายแห่งในบ้านเมืองเขาเป็นแน่

พิจารณาสถานการณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของไทยที่เพิ่มขึ้นในอัตราปีละ 5-10 เปอร์เซ็นต์ และการผลิตไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าได้ใช้ทุกวิธีการแล้ว แม้กระทั่งการพึ่งพิงก๊าซจากเมียนม่าเพื่อผลิตไฟฟ้า พึ่งพิงไฟฟ้าจากเขื่อนในประเทศลาวและพึ่งพิงน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าและการคมนาคมจากต่างประเทศ จนภาครัฐไม่ทราบจะมีรูปแบบวิธีผลิตพลังงานด้วยวิธีใดอีก นอกจากพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งรัฐอ้างว่าช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนและเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยสูงรวมทั้งต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยต่ำมากและเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกอีกประการหนึ่ง

ในปีพ.ศ. 2550 เป็นช่วงเศรษฐกิจไทยมีปัญหาเงินบาทแข็งค่า พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือใช้ประมาณ 8000 เมกกะวัตต์ แต่ที่คิดจะทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เผื่อไว้สำหรับอนาคต การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ค้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้ใช้ไฟฟ้า และภาครัฐยังเชื่อว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตจะสูงขึ้นทุกปี จากการคาดการณ์ด้วยข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาและวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต การคาดการณ์อาจจะตรงตามจริงหรือ ไม่ทราบเพราะเรื่องอนาคตยังมาไม่ถึง

การที่องค์การสหประชาชาติจัดให้มีข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่องโลกร้อน อาจเป็นกลวิธีส่งเสริมการขายเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็อาจเป็นได้ โดยมีประเทศผู้ขายเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่เบื้องหลัง โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แม้จะปลอดมลพิษทางอากาศ แต่สร้างปัญหามลพิษทางน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร้อนจากระบบหล่อเย็น โดยธรรมชาติของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องใช้น้ำหล่อเย็นจำนวนมาก แบะความร้อนในน้ำหล่อเย็นที่ระบายลงแหล่งน้ำอาจเป็นอันตรายต่อการวางไข่ของสัตว์น้ำและการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำวัยอ่อน วันข้างหน้าประชาชนอาจต้องบริโภคสัตว์น้ำในราคาแพง เพราะต้องสั่งนำเข้าจากประเทศอื่น นอกจากปัญหามลพิษทางน้ำแล้ว ปัญหากากนิวเคลียร์ในอนาคตจะมีผลต่อคนรุ่นลูกรุ่นหลานด้วย กากนิวเคลียร์เป็นของเสียอันตราย จะเป็นภาระกับคนรุ่นต่อไป การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ต้องไม่สร้างภาระและเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของคนรุ่นต่อไป โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่ละโรงจะมีอายุใช้งานราว 60 ปี ดังนั้นอาจต้องเป็นภาระของคนรุ่นต่อไปหลังจากปิดโรงงานแล้ว เพราะครึ่งชีวิตของสารกัมมันตรังสี แตกตัวหลายชนิดมีอายุยืนยาวนานมาก บางชนิดยาวกว่า 100 ปีก็มี ต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับดูแลโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ไม่ได้ใช้แล้วทั้งๆที่ไม่ได้ผลผลิตเลย

เรื่องความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ก็เป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นที่มีผลต่อการยอมรับหรือไม่ของประชาชนทั้งด้านเทคโนโลยีและทำเลสถานที่ตั้ง

เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นประเด็นสงสัยว่าจะซื้อเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศใด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น รัสเซีย หรือ เกาหลีใต้ เทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของแต่ละประเทศอาจใช้ได้ดีไม่เท่ากัน แม้จะมีคุณสมบัติหรือลักษณะคล้ายกันก็ตาม อีกประการหนึ่ง ความเชื่อถือได้ของเทคโนโลยีมิได้ขึ้นอยู่กับตัวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยความเชื่อถือได้ของคนที่ทำงานกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วย นับแต่ก่อสร้างจนถึงการดำเนินการผลิตไฟฟ้าออกแจกจ่าย ความเชื่อถือได้ของคนไทยเทียบได้หรือไม่กับคนอเมริกัน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศสและเยอรมัน คนไทยมีความรอบคอบ ความรับผิดชอบและความระมัดระวังในการทำงานดีเพียงไร ถ้าคนเราดีไม่เท่าเขา ความเชื่อถือได้ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งระบบย่อมต่ำกว่าเขา นั่นย่อมส่งผลถึงระดับความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยด้วย

ส่วนเรื่องทำเลที่ตั้งก็เป็นประเด็นสำคัญ ต้องเลือกทำเลที่มีพื้นที่ติดกับทะเล ห่างไกลชุมชนแต่มีบริการพื้นฐานดีและครบถ้วนและที่สำคัญพื้นที่นั้นต้องไม่เคยมีประวัติการเกิดแผ่นดินไหวมาก่อนเลย สำหรับพื้นที่ดังกล่าว คงไม่ใช่ชายฝั่งแถบอันดามัน ที่มีปัญหาแผ่นดินไหวบ่อย ฉะนั้นคงเป็นชายฝั่งทะเลแถบอ่าวไทยบริเวณภาคกลาง หรือ ภาคตะวันออก บริเวณใดจะเหมาะสมต้องใช้เวลาศึกษากันอย่างละเอียดรอบคอบ บางคนเสนอให้ไปตั้งชายทะเลจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาสและสงขลา บางคนเสนอให้ไปตั้งที่เกาะใดเกาะหนึ่ง ที่มีปัญหาอุบัติภัยแล้วไม่กระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่บนภาคพื้นทวีป

ประเด็นสำคัญโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ ถ้ายึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้องพิจารณาว่าต้องพึ่งตนเองได้ และพิจารณาตนเองไม่มองว่าคนอื่นมีเราจะต้องมีเช่นเขา ไม่เช่นนั้นน้อยหน้าเขา มาเลเซียและสิงคโปร์อยู่ใกล้อินโดนีเซียมากกว่าประเทศไทย ไม่พบเห็นเขาแสดงว่าต้องการมีโรงฟ้านิวเคลียร์ตามอินโดนีเซียแต่อย่างใด ในประเด็นการพึ่งตนเอง ประเทศไทยไม่มีทรัพยากรสารกัมมันตรังสี ที่จะนำมาใช้เป็นเชื่อเพลิงในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ ต้องพึ่งพาซื้อจากประเทศอื่นที่เขามีและยินดีขายให้ แต่เชื้อเพลิงประเภทนี้ไม่ต้องซื้อบ่อยเหมือนถ่านหินหรือน้ำมัน ซื้อครั้งเดียวใช้ไปได้นานเกือบตลอดชีวิตของโรงไฟฟ้าทีเดียว นอกจากต้องพึ่งพิงด้านเชื้อเพลิงแล้วยังต้องพึ่งพิงทางเทคโนโลยีด้วย ต้องมีการตรวจรับรองจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เมื่อต้องซ่อมคงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาช่วยซ่อมให้ด้วยเช่นกัน

ประเด็นที่กล่าวมาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัฐบาลและองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรงต้องทำความเข้าใจกับประชาชนก่อน เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อการยอมรับหรือไม่รับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่รัฐบาลอนุมัติจัดสร้างขึ้น ก่อนอนุมัติรัฐบาลน่าจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน อนุมัติไปแล้วจะแก้ไขได้ก็เห็นต้องรอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งว่าจะดำเนินการอย่างไร ตราบใดที่ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน การรณรงค์ต่อต้านอย่างที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตอาจจะเกิดขึ้นอีกได้

 

 

 

บุญจง ขาวสิทธิวงษ์

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s